ramp-4

FACKET I RAMP

Ramps personliga assistenter är ovillkorligen verksamheten viktigaste tillgång. Kvalitet på utförd assistans står inte bara i proportion till hur väl företagets anställda trivs på jobbet, utan lika viktigt, att kunna ha inflytande över arbete och villkor. En god relation med facket och de anställda utgör en viktig komponent för en bra verksamhet. Sedan 2011 har Ramp ett arbetsplatsombud som företräder inte bara de Kommunalanslutna utan alla assistenter som önskat det.

Ditt arbetsplatsombud når du på arbetsplatsombud@ramp.nu