VÅR VÄRDEGRUND

Personlig assistans är inte vård eller omsorg, lika lite som att assistansanvändare ska betraktas som föremål för eller mottagare av insatser. Istället handlar assistans om allas oinskränkta rätt till självbestämmande och att kunna delta som andra – med andra. Det handlar om medborgarskap och mänskliga rättigheter – en förutsättning för demokrati. Något vi inte kan ta för givet, längre.

Men förstås, allt det där vet vi redan. Frågan måste istället ställas: hur gör vi som assistansanordnare för att säkerställa dina rättigheter och vilken roll har du, dina assistenter att spela i det demokratiprojekt som assistansreformen innebär.

Läs gärna mer på hemsidan eller hör av dig så berättar vi mer. Det är viktigare än du tror.