Ramp Personlig Assistans en del av NÄRA AB

Bästa uppdragsgivare, medarbetare, anhöriga, myndigheter, organisationer, leverantörer och konkurrenter.

 

Vid årsskiftet 2021 blev Ramp Personlig Assistans en del av NÄRA. Samarbetet är ett led i NÄRAs ambition att säkerställa och vidareutveckla värdegrundsstark och långsiktig samordning av personlig assistans.

 

– Ramp Personlig Assistans har funnits i 15 år och har i enkelhet som motto en demokratisk personlig assistans. Du ska få så mycket insyn, kunskap och redskap att du kan utöva inflytande i assistansen. Företaget som startades utifrån personliga erfarenheter genomsyras av ett starkt engagemang och en helhetssyn på personlig assistans som passar väl in hos NÄRA. Vi är stolta över förtroendet att få driva Ramp vidare och ser med spänning fram emot att möta kunder och medarbetare, säger Hanna Kauppi, styrelseordförande, NÄRA.

– Att Ramp och NÄRA delar värderingar har varit helt avgörande i processen. Att våra organisationer och arbetssätt visat sig likna varandra mer än vi först trodde kommer underlätta samarbetet på många sätt. Jag tror att NÄRA är precis den storasyster Ramp behöver inför sitt nästa kliv in framtiden, säger Rickard Friberg, grundare, Ramp Personlig Assistans.

 

För mer information

Hanna Kauppi
E-post: hanna.kauppi@nara.nu

Ingrid Wikström
E-post: ingrid.wikstrom@nara.nu

Tfn: 08-511 744 40