AVTALSFÖRHANDLINGAR – PERSONLIG ASSISTANS

AVTALSFÖRHANDLINGAR – PERSONLIG ASSISTANS

KFO-Kommunals avtal för personlig assistans löper ut den 31 aug 2016. Ny förhandlingar inleds 22 juni. Hur länge förhandlingarna förväntas pågå vet inte och vi vet heller inte vad det kommer innebära för årets löner. Men så snart vi har information kommer årets lönerevision att påbörjas.

Det finns en stor risk till försening p.g.a. förhandlingsläget men också att sommaren står vid dörren. Däremot kommer den avtalade potten att gälla från det datum avtalet fastslår och betalas ut retroaktivt vid försening.

Vi återkommer.