MANIFESTATION FÖR ASSISTANSEN – 3 DECEMBER

MANIFESTATION FÖR ASSISTANSEN – 3 DECEMBER

ÅRETS VITKIGASTE HÄNDELSE.

Lördagens den 3 december är den internationella funktionshinderdagen. Det också dagen för en landsomfattande manifestation för LSS och Personlig Assistans som just nu är under starkt hot från Regeringen och Försäkringskassan. Om du värnar demokrati och en av efterkrigstidens viktigaste medborgarrättsreformer är det viktigast du deltar, som assistansberättigad, personlig assistent, anhörig eller faktiskt vad som helst.

Vill du veta mer om manifestationen finns mer att läsa på manifestationens Facebooksida

Vill du veta mer om sista tidens debatt om personlig assistans kan du t.ex. besöka Ramps Facebook

Vi ses den 3 december!